CONTRACTAR PUBLICITAT

LA GESPA

.

HERBA SEGADA

¿Es millor de recollirla

o deixar-la a sobre la gespa?

Quan herba i fulles han estat segades segons les recomanacións generals i previament triturades ("Mulching"), deixarles sobre la gespa significa un aport de nutrients per l´ herba.

Ara bé, si deixeu sobre la gespa restes d´herba i fulles sençe haber estat sotmeses a un proçès de trituració adecuat, poden asfixiar la gespa al impedir el pas dels ratjos solars, tan necessàris per a la fotosìntesi i l´alimentació de les plantes.

La decisió sobre si recollir o no recollir l´ herba tallada cal pendre-la en funció de les necessitats especìfiques de cada gespa.

LA GESPA

.

PAGINA INICIAL

© jardi@jardi.com