CONTRACTAR PUBLICITAT

LA GESPA

.

LLAVORS I GRANES

Les llavors de gespa poden ser d´una sola espècie i de la mateixa varietat, poden ser barreja de distintes varietats d´una mateixa espècie o bé, barreja de distintes espècies i diferents varietats

Aixó facilita una millor adaptació a les diverses situacións i ens permet de mantenir una gespa sempre verda amb un cost menor.

LA GESPA

.

PAGINA INICIAL

© jardi@jardi.com