.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

HIDROCULTIU / HIDROPONIA

.

Gel de cultiu

GEL

Argila expansionada

FANG

o

QUE ES LŽHIDROGEL Y COM FUNCIONA?

Es un nou i atractiu medi de cultiu registrat per HYDRO-POLIMIQUES PLC U.K.

NO NECESSITA TERRA. Els grànuls dŽHydropolymiques tenen una gran capacitat dŽabsorció dŽaigua.

Els grànuls sols no son toxics, son benignes al ambient (bio-degradables en 5 anys), capaços dŽassimilar 400 vegades el seu propi pes en aigua i substancies nutritives amb un nivell molt baix dŽevaporació.

Els grànuls hidratats son bonics , curiosos i suaus cristalls de diferents colors que permèten a les arrels de les plantes de penetrar al seu travers, i així aprofitar lŽaigua i les substancies nutritives que contenen.

El manteniment de las plantes es torna fàcil amb els Hydropolymiques.

La rehidratació es necesària sols cada 2 - 3 mesos; o quan els grànuls es deshidràten de tal forma que les arrels de les plantes queden exposades al aire.

Hydropolymiques es presenta en una amplia varietat de colors, aixó permet al usuari la posibilitat de cultivar plantes de una manera molt creativa i artistica.

COLORS

a

 

CULTIU HIDROPONIC AMB ARGÍLA EXPANSIONADA

LŽargila expansionada es un material micro i macroporòs, que afavoreix el desenvolupament de les arrels amb les que està en contacte.

Tanmateix, actúa per capilaritat a la distribució de lŽaigua i el oxígen.

Aquest sistèma precisa de jardineres amb dipòsit o reserva Žaigua, dŽara en dŽavant, ens referirem a elles com a hidrojardineres.

La reserva dŽaigua conté en disolució unes resines dŽintercambi iònic.

Aquestes resines sŽocupen de proveir els nutrients per a les plantes.

Aixó es tradueix en uns exemplars de planta mes sanes i equilibrades en aspecte i creixement.

CULTIU

 

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com