.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

.Recomanacións pel JULIOL

.

.

.

 

 

INICI

Jardí

Fruiters

Hortalitzes

La Casa

Podes

Plantació

Plaguicides

Biblioteca

* Tasca primordial es el reg, sobre tot de gespes i cultius hortícoles.

* Si penseu anar de vacances, heu de preveure el reg. I ha sistemes automàtics de goteig que hom pot muntar amb facilitat...

* La meva experiència en aquest camp es la següent:

* Qualsevol sistema automàtic en funcionament es preferible al millor dels veïns, que sens dubte ho faran encantats, però no amb el mètode ni la constància d´una instal·lació autònoma.

* Abans de sortir, pinceu els botons florals i els brots de creixement de les plantes, aquesta acció rejoveneix i reforça als vegetals.

* Un cop exhaurides les maduixes i fresses, talleu-ne les fulles i deixeu el sol net i rampinat, això té per finalitat la lluita biològica contra diferents malalties fúngiques que es desenvolupen a les fulles envellides.

* Ara, amb el bon temps podreu ocupar-vos de l´ herba del jardí, les atencions comencen amb el desherbat de les fulles amples, es una tasca important per a obtenir una gespa amb qualitat ornamental.

* Dues formes de desherbar:

Manual....Ment...

* El desherbat manual es sens dubte el més ecològic, amb el terreny moll per una pluja o una intensa regada, arranqueu les males herbes, procurant treure´n tota l´arrel.

* Podeu ajudar-vos d´un estri llarg (ex...forquilla) Veure´n l´eina que clavareu al terra, provocant el desarrelament de la planta.

* Un cop arrancades i espolsades de terra, incorporeu-les al munt de compostatje.

Químicament

* El desherbat químic, mes agressiu amb el medi, presenta els avantatges de les noves tecnologies, eficiència i rapidesa.

* Els antics desherbants tipus 24D ja son historia. En l'actualitat es disposa de preparats específics que tot i ésser mes car en el moment de la compra, causen menor impacte en el medi.

* Actueu sempre d´ acord amb les instruccions de les etiquetes i NO sobrepasseu les dosis recomanades pels fabricants.

* Un sistema no agressiu per a la lluita contra les males herbes de fulla ampla es tallar l´herba a una alçada que molta gent pot considerar alta, de 5 a 6 cm.

* De qualsevol manera, en tractar-se de praderies molt infestades, un desherbat previ i serà necessari abans d´adoptar aquestes tècniques no agressives.

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com