WWW.JARDI.COM

OCTUBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Podes 
 Plantació 

A l´octubre, per poc que plogui, sols caldrà regar els arbres i arbustives acabades de plantar.
 
Lleveu les fulles marcides de la planta vivaç. Podeu afegir aquesta fullaraca al munt de compostatge.
 
Elimineu les fulles caigudes o moribundes de les plantes aquàtiques, ja que si no, l´ aigua rebrà massa matèria orgànica. Els nenúfars poden passar l´ hivern protegits, guardeu-los en cistells (contenidors) de uns 60-80 cm sota la superfície del aigua.
 
Lleveu les bulboses o tubèrculs del terra( dàlies, begònies...), un cop els bulbs nets i eixuts, guardeu-los en un indret ventilat i fresc.
 
Un cop que les flors anuals ( caputxines, etc) han mort, arranqueu-les de la terra y elimineu-les.
 
Prepareu les plantes sensibles a gelades per a passar l´ hivern. Cobriu-les amb una capa gruixuda de palla o fullatge de tardor.
 
Prepareu les eines de jardineria per a l´ hivern. Netegeu els aparells que funcionen amb benzina. No oblideu buidar-la en un bidó. Potser trobareu el moment de posar a punt alguna altre eina.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE