.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

COMPRA DE PRODUCTES

.

.

1.- Avans de la compra de qualsevol producte fitosanitari, consulteu-ne la etiqueta i asegureu-vos de que és indicat per a l´ús destinat.

.

2.- Refuseu els envasos deteriorats o que presentin indicis d´haber estat manipulats, així com els que no s´expedeixin en el seu envàs original.

PESTICIDES

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com