.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

DESPRÉS DEL TRACTAMENT

.

.

.

NETEJA

.

.

.

EUXASTIVA

.

.

.

PREVISSIO

.

.

.

AVANS

.

.

.

INUTILITZACIO

 1.- Rentar-se amb abundant aigua i sabó per eliminar qualsevol possible contaminació de la pell.

2.- Rentar cuidadosa i separadament de la resta de la roba, el vestuari utilitzat durant lŽaplicació, inclosos guants i botes tant per dins com per fora.

3.- No deixeu lŽequip de aplicació a lŽabast de persones que desconeixin el grau de perillositat dels productes fitosanitàris.

4.- Conserveu el producte sobrant en el seu envàs original. No reenvaseu en dŽaltres recipients que puguin confondres amb aliments o begudes, guardeu-los sota clau, allunyats dels nens i animals domèstics.

5.- No utilitzeu els envasos dels productes fitosanitàris per a contenir aigua o aliments.

6.- SŽhan dŽhaber rentat els envasos buits previament i lŽaigua abocada a la cuba dŽaplicació, per posteriorment ser inutilitzats i destruits bé cremant-los o enterrant-los. Algunes empreses expenedores disposen de servei de recollida dŽenvasos buits.

PESTICIDES

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com