.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

EXECUCIÓ DEL TRACTAMENT

.

.

.

.

1.- Vigileu el correcte funcionament i lŽ estat de conservació de lŽequip dŽaplicació.

2.- No pulveritzar o polvorejar contra el vent.

3.- En cas dŽobstrucció dels broquets no intenteu dessenboçar-los bufant.

4.- Mantingueu a les persones i animals allunyats de les zones tractades durant lŽaplicació i el període posterior recomanat a lŽetiqueta pel fabricant del producte.

.

PESTICIDES

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com