.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

EN CAS D´ INTOXICACIÓ

.

.

.

1.- Buscar ajuda médica, traslladant lŽ intoxicat a un centre hospitalari. Mostrar, si es possible, lŽetiqueta del producte al metge.

.

.

.

2.- En cas de impossibilitat de trasllat inmediat o mentre sŽespera lŽarribada del metge, retireu a lŽintoxicat de la zona contaminada, lleveu-li la roba tacada o esquitxada i no donar-li tabac, llet o beures alcoholics doncs es podría accelerar lŽabsorció del producte.

.

.

3.- En cas dŽingestió no provoqueu el vòmit, feu-ho només si es prescrit a lŽetiqueta del producte. No fer-ho mai si la victima es troba en estat inconscient.

.

.

4.- En cas de que el producte entri en contacte amb els ulls, rentar-los inmediata i abundantment amb aigua durant 10-15 minuts. Aneu al metge.

PESTICIDES

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com