.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

PREPARAR EL TRACTAMENT

.

.

.

.

1.-Proveïr-se de lŽequip de protecció adecuat (ulleres, guants, mascareta, pantalla facial, botes etc.) per el tipus dŽaplicació a realitzar.

2.- Prepareu acuradament el brou dŽaplicació evitant qualsevol possible contacte amb els ulls o la pell.

3.- Prepareu la quantitat necessaria de brou per el tractament per tant dŽevitar sobrants.

4.-Assegureu-vos de que disposeu dŽaigua en abundància i sabó, en cas dŽesquitxades o contacte accidental amb el producte o brou serà necessària.

.

PESTICIDES

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com