.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

TRANSPORT DE FITOSANITÀRIS

.

.

 

1.- No transportar-los a la cabina del conductor ni junt als passatgers. Asegureu la carga degudament per tal dŽevitar desplaçaments o caigudes durant el transport.

.

 

2.- Els fitosanitàris mai han de transportar-se junt als aliments o materials destinats al ús humà o del bestiar.

PESTICIDES

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com