CONTRACTAR PUBLICITAT

LA PODA

 

PODA DELS ROSERS

Els rosers arbustius moderns (híbrids del te) llueixen al màxim si els esporguem moderadament.

Als de mena floribunda els anirà molt bé una barreja de podes, despuntant les branques més joves, podant moderadament els brots nous de les branques de mitja edat i treient una o dues de les branques més velles a nivell de terra, quan tenen quatre o cinc anys. Tracteu les roses corrents com les hibrides de te. El temps de la poda és més o menys eI començament de primavera.

Al moment de plantar-los talleu totes les tiges severament, reduint-les a uns 10-15 çm de llarg.

 Els ramosos s'esporguen a la tardor. Talleu completament, a ran de terra, les branques que hagin florit a l'estiu i, en el lloc que ocupaven, lligueu-hi els brots nous.

En plantar-los, talleu les tigës a 60~90 cm si no s'ha fet al viver.

 Els enfiladissos s'esporguen a principi de primavera.

Talleu les puntes seques i l'altra vegetació morta, esporgueu els brots florits i els brots laterals que surten de la tija principal, per deixar-hi uns 10 cm de tija.

Al moment de la plantació no esporgueu excepte per a treure les puntes mortes, despunteu-ne les arrels

LA PODA

PAGINA INICIAL

© jardi@jardi.com