.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

LES PEDRES AL JARDI

.

  

Fìsica i gravetat...

Col.loqueu les pedres de forma racional.

El drenatge es primordial per tal dŽevitar les esllavissades.

Respecteu les formes, les messures i els pesos.

Cal colocar-les de forma que recullin lŽaigua de la pluja.

LŽESTABILITAT ES PRIMORDIAL

PEDRES COL.LOCADES INCORRECTAMENT

 

TOMBEN

PEDRES CORRECTAMENT COL.LOCADES

No permeteu que lŽacció de lŽaigua ajunti les pedres.

 

 

Deixeu espai per a les arrels de les plantes.

.

BIBLIOTECA

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com