WWW.JARDI.COM

SETEMBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Podes 
 Plantació 

La tornada de les vacances es sempre un bon moment per a la neteja de les jardineres, talleu les flors marcides, adobeu i naturalment, no oblideu els regs.
 
Procureu arrancar les herbes silvestres avanc de que produeixin llurs granes.
 
Ventileu i torneu a apilar els munts de compostatge.
 
A principi de tardor, segurament trobareu temps per a proporcionar un hivern més agradable als ocells. Deixeu la fruita a les plantes silvestres, doncs seran el seu aliment predilecte al hivern.
 
Aquest mes es també el moment de cuidar l´estany. Encara es fàcil de filtrar i eliminar les llenties aquàtiques que floten a la superfície.
 
Preneu algunes mostres de terra. Porteu-les a analitzar per a averiguar el contingut de calç i nutrients. D´aquesta forma, tindreu la seguretat sobre les necessitats d´adobat al sol del vostre jardí.
 
Entutoreu les enfiladisses. Ocupeu-vos dels massissos de flor i dels parterres, elimineu-ne les flors marcides i les branques velles o mortes.
 
Sobre tot, no adobeu les plantes. Si pateixen set, regueu al capvespre i adobeu el matí seguent.
 
Si feu les vacançes a la tardor, avans de marxar podeu les especies que mes creixen, feu els talls nets i sence por, si no ho feu així, al tornar tindreu el doble de feina.
 
Neteja, reg i nutrició, tres valors mestres al vostre jardí. Continueu els regs mentre fàci calor. Vigileu les malalties i els paràsits.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE